INTEGRITETSPOLICY

INTRODUKTION

 

 

Välkommen till Round Hill Capital LLP:s integritetsmeddelande

 

Round Hill Capital (RHC) respekterar din integritetoch har förbundit sig att skydda dina persondata. Detta integritets-meddelande informerar dig om hur vi tar vara på dina persondata när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den) och berättar för dig om dina integritets-rättigheter och hur lagen skyddar dig.

Detta integritets-meddelande tillhandahålls dig i ett skiktat format så att du kan klicka igenom till de specifika områden som visas nedan. Alternativt kan du ladda ner en pdf-version av policyn här http://www.roundhillcapital.com/GDPR

Vänligen använd även ordlistan för att förstå meningen i en del av de termer som används i detta integritets-meddelande.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

 

 1. DE DATA VI SAMLAR IN OM DIG

 

 1. HUR SAMLAS DINA PERSONDATA IN

 

 1. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONDATA

 

 1. AVSLÖJANDEN AV DINA PERSONDATA

 

 1. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

 

 1. DATASÄKERHET

 

 1. KVARHÅLLANDE AV DATA

 

 1. DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER

 

 1. ORDLISTA

 

1.  VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

 

Individer har rätt att känna till identiteten för den enhet som fattar beslut om hur deras data används - detta kommer att vara "kontrollören" för data. Round Hill Capital är kontrollören för data.

 

 

SYFTET MED DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

 

Detta integritetsmeddelande avser att ge dig information om hur Round Hill Capital samlar in och behandlar dina persondata, inklusive data du kanske tillhandahåller genom denna webbplats när du köper en produkt eller en tjänst.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in data som hänför sig till barn.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med eventuellt annat integritetsmeddelande eller rimligt behandlingsmeddelande som vi kan komma att tillhandahålla när vi samlar in eller behandlar persondata om dig, så att du är helt medveten om hur och varför vi använder dina data. Detta integritetsmeddelande kompletterar de andra meddelandena och avser inte att övertrumfa dem.

 

 

KONTROLLÖR

 

Round Hill Capital är kontrollören och är ansvariga för dina persondata (kollektivt omnämnt som "Round Hill Capital", "vi", "oss" eller "vårt/vårt/våra" i detta integritetsmeddelande).

Round Hill Capital består av olika juridiska enheter, detaljer om vilket kan tillhandahållas på begäran. Detta integritetsmeddelande utfärdas för Round Hill Capital Groups räkning, så när vi nämner "Round Hill Capital", "vi", "oss" eller "vår/vår/våra" i detta integritetsmeddelande så avser vi det relevanta bolaget inom Round Hill Capital Group som är ansvariga för att behandla dina data. Round Hill Capital är kontrollören och är ansvariga för denna webbplats.

Vi har utsett ett dataintegritetsteam som är ansvarigt för att övervaka frågor som relaterar till detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive någon begäran att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta dataintegritetsteamet med användning av de detaljer vi visar nedan.

 

KONTAKTDETALJER

Våra fulla detaljer är Round Hill Capital

Data Privacy Team (GDPR Team) 250 Kings Road

Chelsea London SW3 5UE

STORBRITANNIEN

 

Telefonnummer: 00 44 20 7349 1330

 

Alternativt kan du e-posta oss på: compliance@roundhillcapital.com

 

 

Du har rätt att lägga in ett klagomål när som helst till Information Commissioners Office (ICO), Storbritanniens övervakande myndighet för dataskyddsärenden (www.ico.org.uk). Vi skulle emellertid uppskatta möjligheten att hantera dina bekymmer innan du går till ICO, så kontakta oss vänligen som ett första steg.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSMEDDELANDET OCH DIN PLIKT ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR

Dataskyddslagarna inom EES-området kommer att ändras 2018-05-25. Trots att detta integritetsmeddelande anger de flesta av dina rättigheter enligt de nya lagarna, så kan vi kanske inte ännu besvara en del av dina begäranden (till exempel, en begäran om överföring av data) förrän i maj 2018, eftersom vi fortfarande arbetar på att göra våra system färdiga for en del av dessa ändringar.

Det är viktigt att de persondata vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina persondata ändras under din relation med oss.

LÄNKAR TILL TREDJE MAN

 

Denna webbplats kan inkludera länkar till Tredje mans webbplatser, plug-ins och tillämpningar. Om du klickar på dessa länkar eller möjliggör dessa förbindelser så kan du kanske låta Tredje man samla in eller dela data om dig. Vi styr inte dessa webbplatser och vi är inte ansvariga för deras integritetsmeddelanden. När du lämnar vår webbplats så uppmuntrar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

 

 

2.  DE DATA VI SAMLAR IN OM DIG

 

Persondata, eller personlig information, betyder varje information om en individ, från vilken denna person kan identifieras. De inkluderar inte data där identiteten har avlägsnats (anonyma data). Vi kan samla in, använda och överföra olika sorters persondata om dig, som vi har grupperat tillsammans. Detta kan inkludera:

 

Identitetsdata inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedag och kön.

 

Kontaktdata kan inkludera adress för räkningar, leveransadress, e-post-adress och telefonnummer.

 

Finansiella Data inkluderar bankkonto- och betalkortsdetaljer.

 

Transaktionsdata inkluderar detaljer om betalningar till eller från dig och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt av oss.

 

Tekniska Data kan inkludera internet-protokoll (IP)-adress, dina login data, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, webbläsares plug-in typer och versioner, operativsystem och plattform och annan teknologi på de anordningar du använder för att komma till denna webbplats.

 

Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord (om tillämpbart), inköp och beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.

 

Användardata inkluderar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.

 

Marknadsförings och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser rörande att ta emot marknadsföring från oss och våra Tredje män och dina kommunikationspreferenser.

 

Vi kan också samla in, använda och dela Aggregerade Data såsom statistiska och demografiska data för vilket som helst ändamål. Aggregerade Data kan härledas från dina persondata men anses inte vara persondata enligt lag eftersom dessa data inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel så kan vi aggregera dina Användardata för att beräkna procenten användare som använder en specifik webbplats-funktion. Emellertid, om vi kombinerar Aggregerade Data med dina persondata så att det direkt eller indirekt kan identifiera dig, så behandlar vi de kombinerade data som persondata som kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

 

Vi samlar inte in några Speciella Kategorier av persondata rörande dig (detta inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska treor, könsliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, information rörande din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in någon information om fällande domar i kriminalfall, och brott.

OM DU UNDERLÅTER ATT TILLHANDAHÅLLA PERSONDATA

När vi behöver samla in persondata enligt lag, eller enligt villkoren i ett kontrakt vi har med dig, och du underlåter att tillhandahålla dessa data när anmodad, så kan vi kanske inte utföra kontraktet vi har eller försöker ingå med dig (till exempel, för att tillhandahålla till dig varor och tjänster). I detta fall kan vi behöva annullera en produkt eller en tjänst du får från oss, men vi kommer att meddela dig om detta är fallet när det inträffar.

3.  HUR SAMLAS DINA PERSONDATA IN?

 

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

 

Direkt växelverkan, Du kan ge oss din identitet, kontakt- och finansiella data genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera med oss vi post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar persondata som du ger oss när du:

 • ansöker om våra produkter eller tjänster;
 • skapar ett konto på vår webbplats;
 • prenumererar på vår tjänst eller publikationer;
 • begär att marknadsföring sänds till dig;
 • deltar i en tävling, promotion eller enkät; eller
 • ger oss

 

Automatiserade teknologier eller växelverkanden.När du växelverkar med vår webbplats, så kan vi automatiskt samla in Tekniska Data rörande din utrustning, blädderaktivieter och mönster. Vi samlar in dessa data genom att använda kakor ("cookies") [server logs] och andra liknande teknologier. Vi kan också få Tekniska Data om dig om du besöker webbplatser som använder våra kakor. Vänligen se vår kakpolicy http://www.roundhillcapital.com/GDPR för ytterligare detaljer.

 

 

4.  HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONDATA

 

Vi kommer att använda dina persondata bara när lagen tillåter oss att göra detta. Vanligen kommer vi att använda din personliga relation under följande omständigheter:

 

 • När vi behöver utföra det kontrakt vi har står i begrepp att ingå med
 • När det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen (eller för dem hos en Tredje man) och dina intressen och fundamentala rättigheter inte övertrumfar dessa intressen.
 • När vi måste efterleva en laglig eller reglerad

 

Klicka på https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection- regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/för att få reda på mer om de typer av laglig bas som vi kommer att förlita oss på för att behandla dina persondata.

Rent allmänt, så förlitar vi oss inte på samtycke som en legal bas för att behandla dina persondata annat än i relation till att sända Tredje mans direkta marknadsföringskommunikationer till dig via e-post eller SMS. Du har rätten att ta tillbaka ditt samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss med användning av kontaktdetaljerna ovan.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI KOMMER ATT ANVÄNDA DINA PERSONDATA

 

Vi visar nedan, i tabellformat, en beskrivning av alla sätt på vilka vi kan använda dina persondata, och vilka av de lagliga baserna som vi förlitar oss på för att göra detta Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där så är rimligt.

Notera att vi kan komma att behandla dina persondata enligt fler än en laglig grund, beroende på det specifika ändamål för vilka vi använder våra data. Vänligen

 

kontakta oss om du behöver detaljer rörande den specifika lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina persondata när fler än en grund har framställts i tabellen nedan.

 

 

 

Ändamål/Aktivitet

Typ av data

Laglig bas för behandling, inklusive basen för legitimt intresse

För att registrera dig som en ny kund

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

Utförande av ett kontrakt med dig

För att behandla och leverera din beställning, inklusive:

(a)   Hantera betalningar, avgifter och kostnader

(b)   Få in och anskaffa pengar som du är skyldiga oss

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

(c)   Finansiell

(d)   Transaktion

(e)  Marknadsföring och kommunikationer

(a)  Utförande av ett kontrakt med dig

(b)  Nödvändig för våra legitima intressen (för att få tillbaka skulder som du har gentemot oss)

För att hantera vår relation med dig, vilket kommer att inkludera:

(a)   Att meddela dig om ändringar i våra villkor eller integritetspolicy

(b)   Att be dig lämna en recension eller svara på en enkät

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

(c)   Profil

(d)  Marknadsföring och kommunikationer

(a)  Utförande av ett kontrakt med dig

(b)  Nödvändig för att efterleva ett lagligt åliggande

(c)  Nödvändig för våra legitima intressen (för att hålla register uppdaterade och studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)

För att möjliggöra för dig att delta i lotteridragningar, konkurrens eller fylla i en enkät

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

(c)   Profil

(d)   Användning

(e)  Marknadsföring och kommunikationer

(a)  Utförande av ett kontrakt med dig

(b)  Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hu kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och få våra affärer att växa)

För att administrera och skydda våra affärer och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testande, systemunderhåll, stöd, rapportering och att vara värd för data)

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

(c)   Teknisk

(a)  Nödvändig för våra legitima intressen (för att driva våra affärer, tillhandahållande och administrering av IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en omorganisation av affärer eller omstrukturering av en grupp)

(b)  Nödvändig för att efterleva ett lagligt åliggande

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi visar dig

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

(c)   Profil

(d)   Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, få våra affärer att växa och låta detta upplysa vår

 

 

(e)  Marknadsföring och kommunikationer

(f)   Teknisk

marknadsföringsstrategi)

För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

(a)   Teknisk

(b)   Användning

Nödvändig för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla våra affärer och för att upplysa vår marknadsföringsstrategi)

För att ge förslag och rekommendationer till dig rörande varor och tjänster som kan vara av intresse för dig

(a)   Identitet

(b)   Kontakt

(c)   Teknisk

(d)   Användning

(e)   Profil

Nödvändig för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och få våra affärer att växa)

MARKNADSFÖRING

 

Vi strävar att tillhandahålla för dig val rörande vissa användningar av persondata, speciellt för marknadsföring och annonsering. Vi har etablerat följande styrmekanismer för persondata:

KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN OSS

 

Vi får använda dina Identits-, Kontakt-, Tekniska, Användnnings- och Profildata för att skapa en bild av vad vi tror du kan önska eller behöva, eller vad som kan vara av intresse för dig. Detta är hur vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikationer från om om du har begärt information från oss eller köpt varor och tjänster från oss och, i varje fall, om du inte har valt bort att få denna marknadsföring.

 

 

TREDJE MANS MARKNADSFÖRING

Vi kommer att få ditt uttryckliga tillvals-samtycke innan vi delar dina persondata med något bolag utanför Round Hill Capitals grupp av bolag, för marknadsföringsändamål.

BORTVAL

 

Du kan be oss eller Tredje man att sluta sända dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss när som helst med användning av kontaktdetaljer, ovan.

 

Om du väljer bort att få dessa marknadsföringsmeddelande så gäller detta inte persondata som givits oss som ett resultat av ett inköp av produkt/tjänst, registrering av garantier, upplevelse av produkt/tjänst eller andra transaktioner.

KAKOR (COOKIES)

 

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller en del webbläsar-kakor, eller för att meddela dig när webbplatser sätter in eller tittar på kakor. Om du stänger av eller vägrar kakor, vänligen notera att en del av denna webbplats kan bli oåtkomlig eller inte fungera på ett riktigt sätt. För mer information rörande de kakor vi använder vänligen se www.Roundhillcapital.com/GDPR

 

 

ÄNDRING AV ÄNDAMÅL

 

Vi kommer att använda dina persondata bara för det ändamål för vilket vi samlade in dem, annat än om vi rimligen tror att vi behöver använda dem för något annat ändamål som är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om du vill få en förklaring rörande hur behandlingen för det nya ändamålet är förenligt med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss.

Om vi behöver använda dina persondata för ett orelaterat ändamål så kommer vi att meddela dig och förklara den lagliga grund som tillåter oss att göra detta.

Vänligen observera att vi får behandla dina persondata utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller är tillåtet enligt lag.

 

 

5.  AVSLÖJANDEN AV DINA PERSONDATA

 

Vi kan behöva dela dina persondata med parter som beskrivs nedan för de ändamål som visas i tabellen i stycke 4 ovan.

 • Interna Tredje män
 • Externa Tredje män
 • Specifika Tredje män [listade i tabellen i [stycke 4] ovan]
 • Tredje män till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller sammanföra delar av våra affärer och våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka anskaffa andra affärsverksamheter eller sammanslå oss med dem. Om en ändring inträffar

 

rörande våra affärer, då kan de nya ägarna använda dina persondata på samma sätt som visas i detta integritetsmeddelande.

Vi kräver att alla Tredje män respekterar säkerheten för dina persondata och att de behandlar dem i enlighet med lagen. Vi låter inte våra Tredje män tjänstetillhandahållare att använda dina persondata för sina egna syften och tillåter dem bara att behandla dina persondata för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 

 

 

6.  INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi delar dina persondata inom Round Hill Capital Group. Detta kan innebära att dina data överförs ut ur det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

När vi överför dina persondata ut ur EES, så säkerställer vi att en liknande nivå av skydd ges till dem genom att säkerställa att följande säkerhetsåtgärder vidtas:

 • När vi har affilierade bolag baserade i USA, så kan vi överföra data till dem om de är en del av "the Privacy Shield" (integritetsskölden), vilket avkräver dem att ge liknande skydd för persondata som delas mellan Europa och För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: EU-US Privacy Shield.

Vänligen kontakta oss om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism vi använder när vi överför dina persondata ut ur EES.

 

 

7.  DATASÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina persondata oavsiktligt förloras, använd eller tillgås på ett oauktoriserat sätt, eller ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till din personliga information till den personal, de agenter, de konsulter och andra Tredje parter som har ett affärsmässigt behov att veta. De kommer att behandla dina persondata enligt våra instruktioner och de är föremål för konfidentialitetsplikt.

Vi har satt in procedurer för att hantera varje misstänkt datasäkerhetsintrång och kommer att meddela dig och varje tillämpbar regulator om ett misstänkt intrång där vi här en laglig skyldighet att göra detta.

 

 

8.  KVARHÅLLANDE AV DATA

 

HUR LÄNGE KOMMER NI ATT ANVÄNDA MINA PERSONDATA?

 

Vi kommer att behålla dina persondata bara så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för ändamålen att uppfylla alla lagliga, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa den lämpliga kvarhållningsperioden för persondata, så beaktar vi mängden, naturen och känsligheten hos persondata, risken för skada från oauktoriserad användning eller avslöjande av dina persondata, ändamålen för vilka vi behandlar dina persondata och huruvida vi kan uppnå dessa syften med andra medel, och de tillämpliga lagliga kraven.

Detaljer om kvarhållningsperioder för olika aspekter av dina persondata visas i tabellen i stycke 4 ovan.

Enligt lag måste vi behålla basinformation om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finansiella och transaktionsdata) under sju år efter att de har upphört vara våra kunder för skatteändamål.

Under en del omständigheter kan du be oss att radera dina data; se Begäran om radering nedan för ytterligare information.

Under vissa oanständigheter får vi anonymisera dina persondata (så att de inte längre kan associeras med dig) för forsknings- och statistiska syften i vilket fall vi får använda denna information under en obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

 

 

9.  DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter så har du rättigheter enligt dataskyddslagar i relation till dina persondata. Dessa är:

 • Rätt att bli informerad
 • Begäran om tillgång till dina persondata
 • Begäran om rättelse av dina persondata
 • Begäran om radering av dina persondata
 • Invända mot behandling av dina persondata
 • Begära restriktion av behandling av dina persondata
 • Begäran om överföring av dina persondata
 • Rätt att ta tillbaka samtycke

 

 • Rätt att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering

Om du önskar utöva någon av rättigheterna visade ovan, vänligen kontakta compliance@roundhillcapital.com

INGEN AVGIFT KRÄVS NORMALT

 

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att tillgå dina persondata (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Emellertid kan vi debitera en rimlig avgift om din begäran klart saknar grund, är repetitiv eller för stor. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

 

 

VAD VI KAN KOMMA ATT BEHÖVA FRÅN DIG

 

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att tillgå dina persondata (eller utöva någon av dina andra rättigheter) Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att persondata inte avslöjas till någon person som inte har rätt att få dem. Vi kan också kontakta dig för att be om ytterligare information i relation till din begäran att vi påskyndar vårt svar.

 

 

TIDSGRÄNS FÖR SVAR

 

Vi försöker svara på alla legitima begäranden inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är speciellt komplex eller om du har gjort ett antal begäranden. I detta fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10.  ORDLISTA LAGLIG GRUND/BAS

Legitimt intresse betyder vårt affärsintresse att driva och hantera våra affärer för att möjliggöra för oss att ge dig den bästa service/produkt och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi säkerställer att vi beaktar och balanserar ett potentiellt genomslag på dig (både positivt och negativt) och dina rättigheter innan vi behandlar dina persondata för våra legitima ändamål. Vi använder inte dina persondata för aktiviteter där våra intressen är övertrumfade av genomslaget på dig (utom om vi har ditt samtycke eller på annat sätt är avkrävda eller tillåtna enligt lag). Du kan få

 

ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen kontra något möjligt genomslag på dig rörande specifika aktiviteter genom att kontakta oss

Utförande av kontrakt betyder att behandla dina data när det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt där du är part eller ta steg på din begäran innan vi ingår i ett sådant kontrakt.

Efterlevnad av lagliga eller regelverksskyldigheter betyder att bearbeta dina persondada när det är nödvändigt för efterlevnad av en laglig eller regelverksbestämd skyldighet som vi har.

 

 

TREDJE MAN/MÄN INTERNA TREDJE MÄN

Andra bolag inom Round Hill Capital Gruppen agerande som förenade kontrollörer eller processorer och som är baserade i EES och tillhandahåller IT och penningadministrerande tjänster.

EXTERNA TREDJE MÄN

 • Tjänsetillhandahållare som agerar som processorer baserade i Luxemburg tillhandahåller IT och administrativa tjänster.
 • Professionella rådgivare som agerar som processorer eller förenade kontrollörer inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkrare baserade i Luxemburg tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och bokföringstjänster.
 • HM Revenue & Customs, reglerare och andra myndigheter agerar som processorer eller förenade kontrollörer baserade i Storbritannien eller Storfurstendömet Luxemburg som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.

 

 

DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER

 

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina persondata (vanligen känt som "dataföremåls tillgångsbegäran"). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av dina persondata som vi har om dig, och kontrollera att vi behandlar den lagenligt.

 

Begära rättelse av de persondata som vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få eventuella okompletta eller oriktiga data som vi har om dig rättade, men vi kan behöva verifiera riktigheten hos de nya data du ger oss.

Begäran om radering av dina persondata. Detta gör det möjligt för dig att be oss radera eller avlägsna persondata där det inte finns goda skäl för oss att fortsätta att behandla dem. Du har också rätten att be oss radera eller avlägsna dina persondata när du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan) om vi har behandlat din information olagligen eller där vi är avkrävda att radera dina persondata för att efterleva lokal lag. Notera emellertid att vi inte alltid kan efterleva din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl, rörande vilka vi kommer att meddela dig, om tillämpligt, vid tiden för din begäran.

Invända mot behandling av dina persondata där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller det hos en Tredje Man) och det finns något rörande din personliga situation vilket gör att du vill invända mot behandling baserat på detta eftersom du känner att det har genomslag på dina fundamentala rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända när vi behandlar dina persondata för ändamål som är direkt marknadsföring I en del fall kan vi visa att vi har övertygande legitima grunder för att behandla din information som övertrumfar dina rättigheter och friheter

Begära restriktion av behandling av dina persondata Detta gör det möjligt för dig att be oss suspendera behandlingen av dina persondata i följande scenarion: (a) om du vill att vi skall verifiera riktigheten av data; (b) där vår användning av data är olaglig, men du inte vill att vi skall radera dem; (c) när du behöver att vi behåller data även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver etablera, utöva eller försvara rättsliga krav; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina data men vi behöver verifiera huruvida vi har övertrumfande laglig grund att använda dem.

Begära överföring av dina persondata till dig eller en Tredje man. Vi kommer att ge dig, eller en Tredje man du har valt, dina persondata i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart format. Notera att denna rättighet gäller bara för automatiserad information för vilken du ursprungligen gav ditt samtycke för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

Återta samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina persondata. Emellertid kommer detta inta att påverka lagligheten hos någon behandling som utförder innan du återtog ditt samtycke. Om du återtar ditt samtycke, så kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att meddela dig om detta är fallet när du begär att återta ditt samtycke.

För vilka som helst av dessa begäranden, vänligen kontakta oss

 

Round Hill Capital

Data Privacy Team (GDPR Team) 250 Kings Road

Chelsea London SW3 5UE

STORBRITANNIEN

 

 

compliance@roundhillcapital.com